0
Kategórie Výrobcovia
katNOVINKY
katAKCIOVé PRODUKTY
kat!! NÁRADIE - VÝPREDAJ !!
kat!! REPASOVANÉ PC !!
katAUTODOPLNKY
katAlkoholtestery
katAntény, zosilňovače
katCúvacie senzory a kamery
katLED denné svietenie
katChémia, spreje, kozmetika
katIné
katISO konektory
katNabíjačky, zdroje
katPoistky
katNástroje, náradie, pomôcky
katStierače
katŽiarovky
katBATÉRIE, NABÍJAČKY, ZDROJE
katBatérie NiMH, NiCD, Li-Ion
katMeniče napätia
katNabíjačky
katNapájacie zdroje
katOlovené akumulátory
katZáložné zdroje UPS
katZáložné zdroje pre kotle + solar
katDOMÁCNOS, HOBBY, VOžNÝ ČAS
katDomácnos
katKuchyňa
katVožný čas
katZáhrada
katELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
katIstiče
katWago svorky
katELEKTRONIKA
katELEKTROSÚČIASTKY
katMERACIA TECHNIKA
katGenerátory
katOsciloskopy
katMerače vzdialenosti
katMeracie hroty, šnúry
katMultimetre kliešové
katMultimetre ručné
katMultimetre stolné
katTestery
katIné merače
katTeplomery
katNÁRADIE A VÝBAVA PRACOVISKA
katAKU vŕtačky a skrutkovače
katBity, nástavce, trháky
katElektrické náradie
katLupy, mikroskopy, tretie ruky, držiaky
katIné
katOrganizéry, kufríky, boxy
katPásky (rôzne druhy)
katRučné náradie
katRukavice
katSady bitov a skrutkovačov
katSady náradia, gola sady
katVrtáky, sady vrtákov
katZIP sáčky
katNOVÝ TOVAR
katOSVETLENIE
katBytové svietidlá
katČelovky
katLED panely
katLED žiarovky
katPrenosné svietidlá
katRučné svietidlá
katPOČÍTAČE
katSATELITNÁ TECHNIKA
katKonzoly
katZatiaž nezaradené
katLNB konvertory
katSERVISNÉ PRÍSTROJE A NÁSTROJE
katChémia, spreje
katGenerátory ozónu
katIné
katESD ochrana
katLaboratórne zdroje
katLaserové gravírky
katTavné pištole
katUltrazvukové vane
katZváračky fólií
katZváranie plastov
katSPÁJKOVACIA TECHNIKA
katBGA IR rework stanice, reflow pece
katBodové zváračky
katBGA šablony, reballing kity, stojany
katHorúcovzdušné stanice
katOdspájkovacie stanice
katPredohrevy
katPríslušenstvo
katSpájkovacie sady
katSpájkovacie stanice
katSpájkovačky
katSpájkovacie vane a tégliky
katVypažovačky do dreva
katSPOJOVACÍ MATERIÁL
katHadicové spony
katIné sady
katMatice
katLisovacie konektory
katPodložky
katSady skrutiek, matíc a podložiek
katSahovacie pásky
katSady skrutiek a hmoždín
katVruty do dreva
katTesnenia
katZmršovacie bužírky
katVÝBEHOVÉ PRODUKTY
katVÝPREDAJ
Akciové produkty

Krabička na súčiastky 34 sekcií

Krabička na súčiastky 34 sekcií Krabička na súčiastky Rozmery: 372x314x4...

16.80 EUR s DPH

Laboratórny regulovaný zdroj 30V 5A , YI

Laboratórny regulovaný zdroj 30V 5A , YIHUA YH-305D Laboratórny zdroj WEP PS-305D má plynule...

108.00 EUR s DPH

Sada skrutkovačov CT-9802

Sada skrutkovačov CT-9802 Sada presných nástrojov služby modelu CT...

18.00 EUR s DPH

Sada skrutkovačov CT-9833

Sada skrutkovačov CT-9833 Sada náradia pre obsluhu Čas 7 9833 Ser...

18.00 EUR s DPH

Laserový merač vzdialenosti UNI-T UT391

Laserový merač vzdialenosti UNI-T UT391 (60m) S laserovým meračom vzdialenosti UNI-T U...

72.00 EUR s DPH

Vazelína technická 800/900g

Vazelína technická 800/900g Výrobok sa používa na ochranu elektrický...

12.00 EUR s DPH

Herná poker sada Texas Holdem

Herná poker sada Texas Holdem Skvelá kompletná sada pre Texas Holdem p...

15.00 EUR s DPH

Autoalarm Blow

Autoalarm Blow Alarmový systém BLOW VLASTNOSTI: - Trojk...

30.00 EUR s DPH

Multimeter UT120A

Multimeter UT120A Multimetr UNI-T UT120A • Nejtenčí digitá...

22.80 EUR s DPH

Teplovzdušná pištož HAKA TOOLS 2000W

Teplovzdušná pištož HAKA TOOLS 2000W Výkon 2000 W Regulácia teploty ÁNO Vymen...

24.00 EUR s DPH

Zobrazi všetky akcie >>
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Článok I.

 

Úvodné ustanovenie

 

    Spoločnos SOFTWORK, s.r.o., IČO: 44 50 2036, so sídlom Divinka 47, 013 31 Divinka (ďalej len „SOFTWORK“), zastúpená konatežom Tomášom Matejčíkom vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteža a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteža pri podomovom predaji a zásielkovom predaji tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebitežom cez E-shop spoločnosti SOFTWORK.
 

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Spoločnos SOFTWORK zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.
 2. Pri použitom tovare SOFTWORK nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu SOFTWORK nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, SOFTWORK zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 4. Záručná doba pri novom tovare pre fyzické osoby je 24 mesiacov, v prípade podnikatežov (zákazník s IČO) je to 12 mesiacov. Kupujúci bol podža „VOP“ oboznámený a súhlasí, že pri použitom tovare je skrátená záručná doba na 12 mesiacov v prípade fyzických osôb resp. 6 mesiacov v prípade zákazníkov s IČO
 5. Záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom môže SOFTWORK poskytnú tiež vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame; záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnos záruky.
 6. Pokiaž SOFTWORK kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený SOFTWORK
 7. Záručná doba začína plynú od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynú od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateža.

  

Článok III.

 

Spôsob uplatnenia reklamácie

 

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.
 2. Tovar zakúpený cez E-shop je kupujúci oprávnený reklamova na nasledovnej adrese:

 

SOFTWORK, s.r.o.

Divinka 47

013 31 Divinka (ďalej len „reklamačná adresa“)

alebo po dohode osobne s tým, že následne bude tovar zakúpený cez E-shop internou poštou doručený na reklamačnú adresu.

 

 1. Spolu s reklamovaný tovarom je kupujúci povinný SOFTWORK odosla, príp. odovzda tiež originál účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), ako aj popísa dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumitežne vymedzi reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči SOFTWORK zo zodpovednosti za vady uplatňuje, ako aj e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s SOFTWORK a príp. tiež telefonický kontakt (ďalej len „popis reklamácie“).
   
 2. V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou Vám odporúčame zasiela tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zretežne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Dobierku nepreberáme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci SOFTWORK na vlastné náklady.
   
 3. V prípade, ak bude kupujúcemu vystavený záručný list v ktorom je uvedený iný podnikatež určený na opravu tovaru, ktorý je v mieste SOFTWORK alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, je kupujúci povinný uplatni právo na opravu tovaru u tohto podnikateža. Podnikatež určený na opravu tovaru je povinný opravu vykona v lehote dohodnutej pri predaji medzi SOFTWORK a kupujúcim.
   
 4. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.
   
 5. V prípade, ak kupujúci zistí akýkožvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 48 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informova pracovníkov SOFTWORK na tel. čísle +421 910 306 806, alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu softwork@softwork.sk. Pokiaž tak nevykoná, a nahlási túto skutočnos po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na úvahe SOFTWORK, či takúto neskorú reklamáciu uzná alebo nie.
   
 6. Kupujúci môže reklamova iba vadný (chybný, poškodený) tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolova si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

 

Článok IV.

 

Práva spotrebiteža

 1.  Pri vadách tovaru, ktoré spotrebitež uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstránitežných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstráni. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadova výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhžadom na cenu tovaru alebo závažnos vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeni vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranos nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnos výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.
   

 2. Pri vadách, ktoré nemožno odstráni a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užíva ako vec bez vád, má spotrebitež právo:

  – na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeni) alebo

  – právo od zmluvy odstúpi a požadova vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vráti spotrebitežovi zaplatenú kúpnu cenu).
   

 3. Právo na výber možnosti má spotrebitež.

  - Ak je vada odstránitežná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstránitežné vady) nemôže spotrebitež tovar riadne užíva, má právo na:

  – na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpi a požadova vrátanie kúpnej ceny.

  - Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstráni, má spotrebitež i v prípade, ak

  – oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
   

 4. Ak ide o neodstránitežné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebitež právo na primeranú zžavu z ceny podža charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnú zžavu z ceny, resp. vráti čas už zaplatenej kúpnej ceny.
   

 5. Pokiaž spotrebitež nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnos obráti sa na predávajúceho so žiadosou o nápravu. Ak predávajúci na žiados o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebitež má právo poda návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podža ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebitežských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebitež môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využi platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebitežských sporov s predávajúcim SOFTWORK je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebitež má právo vožby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebitežských sporov sa obráti.

 

Článok V.

 

  Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zžavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
   
 2. O prijatí reklamácie je SOFTWORK povinná vyda kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže by kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
   
 3. SOFTWORK je povinná urči spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku IV uplatňuje.
   
 4. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je SOFTWORK oprávnená informova kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
   
 5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybavi aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trva dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpi alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
   
 6. O vybavení reklamácie je SOFTWORK povinná vyda kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže by kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
   
 7. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, SOFTWORK môže vybavi reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohžadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadova úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; odborným posúdením je vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
   
 8. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a SOFTWORK ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uvies, komu môže kupujúci zasla tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša SOFTWORK bez ohžadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednos SOFTWORK za vadu, môže reklamáciu uplatni znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. SOFTWORK je povinná kupujúcemu uhradi do 30 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnu.

 

 

Článok VI.

 

Záruka na nevzahuje na:

 1. tovar poškodený neodborným použitím, manipuláciou alebo mechanickým poškodením
   
 2. tovar poškodený neoprávnenou opravou, modifikáciou alebo zmenou konštrukcie zariadenia
   
 3. tovar poškodený elektrostatickým výbojom, prepätím, skratom alebo inou poruchou v elektrickej sieti kupujúceho
   
 4. ak má tovar poškodený plombu alebo plomba bola odstránená
   
 5. tovar poškodený živelnou pohromou
   
 6. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosou, vlhkosou alebo inými chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené
   
 7. časti tovaru, ktoré sú mechanicky opotrebovávané – topné a vykurovacie telesá, spájkovacie hroty a nádstavce

 

Článok VII.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Na právne vzahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzahuje len na vzahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebitežom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteža v znení neskorších predpisov. Zodpovednos predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akos, pri vzahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebitežom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteža v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
   
 2. Tento reklamačný poriadok sa vzahuje na všetky zmluvy uzavierané na diažku prostredníctvom prostriedkov komunikácie ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta, ak je ich predmetom predaj  tovaru alebo poskytnutie služby spoločnosou SOFTWORK.
   
 3. Spoločnos SOFTWORK si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.softwork.sk


Nákupný košík
Nákupný košík

Vᚠnákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Kontaktné údaje

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

SOFTWORK, s.ro.
Bratislavská 425/31
013 31 Divinka
Volajte:
Informácie, objednávky
tel0910 306 806
Píšte:
Informácie, objednávky
esoftwork@softwork.sk


Aktualizácia
Posledná aktualizácia 04.12.2023.
Novinky

Zažehžovacia zváráčka na plasty 60W + príslušenstvo Zažehžovacia zváračka 60W - na zváranie ...

90.00 EUR s DPH

Zváračka plastov AT-4000 + 1kg plastov + rýchlonástavec + kufrík Výhody: - solídny a ergonomický dizajn, ...

150.00 EUR s DPH

Generátor ozónu 7g/h Napájanie: 230V, Výkon: 120W, produkcia ...

222.00 EUR s DPH

Zvárací set DSH-A 1080W 1080w priemyselná elektrická horkovzdušn...

150.00 EUR s DPH

Zažehžovacia zváráčka na plasty 80W + príslušenstvo Zažehžovacia zváračka 80W - na zváranie ...

60.00 EUR s DPH

Zobrazi všetky akcie >>
*
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  
Ok

VÍTA VÁS ASISTENT VYHźADÁVANIA
x