0
Kategórie Výrobcovia
katNOVINKY
katAKCIOVé PRODUKTY
kat!! NÁRADIE - VÝPREDAJ !!
kat!! REPASOVANÉ PC !!
katAUTODOPLNKY
katAlkoholtestery
katAntény, zosilňovače
katCúvacie senzory a kamery
katLED denné svietenie
katChémia, spreje, kozmetika
katIné
katISO konektory
katNabíjačky, zdroje
katPoistky
katNástroje, náradie, pomôcky
katStierače
katŽiarovky
katBATÉRIE, NABÍJAČKY, ZDROJE
katBatérie NiMH, NiCD, Li-Ion
katMeniče napätia
katNabíjačky
katNapájacie zdroje
katOlovené akumulátory
katZáložné zdroje UPS
katZáložné zdroje pre kotle + solar
katDOMÁCNOS, HOBBY, VOžNÝ ČAS
katDomácnos
katKuchyňa
katVožný čas
katZáhrada
katELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
katIstiče
katWago svorky
katELEKTRONIKA
katELEKTROSÚČIASTKY
katMERACIA TECHNIKA
katGenerátory
katOsciloskopy
katMerače vzdialenosti
katMeracie hroty, šnúry
katMultimetre kliešové
katMultimetre ručné
katMultimetre stolné
katTestery
katIné merače
katTeplomery
katNÁRADIE A VÝBAVA PRACOVISKA
katAKU vŕtačky a skrutkovače
katBity, nástavce, trháky
katElektrické náradie
katLupy, mikroskopy, tretie ruky, držiaky
katIné
katOrganizéry, kufríky, boxy
katPásky (rôzne druhy)
katRučné náradie
katRukavice
katSady bitov a skrutkovačov
katSady náradia, gola sady
katVrtáky, sady vrtákov
katZIP sáčky
katNOVÝ TOVAR
katOSVETLENIE
katBytové svietidlá
katČelovky
katLED panely
katLED žiarovky
katPrenosné svietidlá
katRučné svietidlá
katPOČÍTAČE
katSATELITNÁ TECHNIKA
katKonzoly
katZatiaž nezaradené
katLNB konvertory
katSERVISNÉ PRÍSTROJE A NÁSTROJE
katChémia, spreje
katGenerátory ozónu
katIné
katESD ochrana
katLaboratórne zdroje
katLaserové gravírky
katTavné pištole
katUltrazvukové vane
katZváračky fólií
katZváranie plastov
katSPÁJKOVACIA TECHNIKA
katBGA IR rework stanice, reflow pece
katBodové zváračky
katBGA šablony, reballing kity, stojany
katHorúcovzdušné stanice
katOdspájkovacie stanice
katPredohrevy
katPríslušenstvo
katSpájkovacie sady
katSpájkovacie stanice
katSpájkovačky
katSpájkovacie vane a tégliky
katVypažovačky do dreva
katSPOJOVACÍ MATERIÁL
katHadicové spony
katIné sady
katMatice
katLisovacie konektory
katPodložky
katSady skrutiek, matíc a podložiek
katSahovacie pásky
katSady skrutiek a hmoždín
katVruty do dreva
katTesnenia
katZmršovacie bužírky
katVÝBEHOVÉ PRODUKTY
katVÝPREDAJ
Akciové produkty

Krabička na súčiastky 34 sekcií

Krabička na súčiastky 34 sekcií Krabička na súčiastky Rozmery: 372x314x4...

16.80 EUR s DPH

Spájkovacia stanica YIHUA 936A

Spájkovacia stanica YIHUA 936A Spájkovacia stanica WEP 937A s maximálny...

38.40 EUR s DPH

Zváračka plastov ZD-8907

Zváračka plastov ZD-8907 Zváračka plastov ZD-8907 Popis: - výkon:...

84.00 EUR s DPH

Laboratórny regulovaný zdroj 60V 5A, KOR

Laboratórny regulovaný zdroj 60V 5A, KORAD KA6005DTransformáto rový digitálne ovládaný labo...

228.00 EUR s DPH

Sada skrutkovačov CT-9802

Sada skrutkovačov CT-9802 Sada presných nástrojov služby modelu CT...

12.24 EUR s DPH

Sada skrutkovačov CT-9833

Sada skrutkovačov CT-9833 Sada náradia pre obsluhu Čas 7 9833 Ser...

9.90 EUR s DPH

Li-ion batéria 18650 3.7V 2000mAh 6A

Li-ion batéria 18650 3.7V 2000mAh 6A Použitie: LED svietidlá, čelovky - vybíj...

4.80 EUR s DPH

Laserový merač vzdialenosti UNI-T UT391

Laserový merač vzdialenosti UNI-T UT391 (60m) S laserovým meračom vzdialenosti UNI-T U...

72.00 EUR s DPH

Vazelína technická 800/900g

Vazelína technická 800/900g Výrobok sa používa na ochranu elektrický...

12.00 EUR s DPH

Záložný zdroj ku kotlu - menič napätia s

Záložný zdroj ku kotlu - menič napätia sínus 12V/230V 300/500W Dôležité upozornenie: K meniču napätia d...

120.00 EUR s DPH

Zobrazi všetky akcie >>
Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrova ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA.
firma
 
 Názov:*
 Adresa:*
 Mesto:*
 PSČ:*
 Štát:*
 IČO:*
 DIČ:*
 IČ DPH:
 E-mail:*
 Telefón:*
 www:
 Fax:
 Mt:

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:


 Banka:
 Číslo účtu:
hlavný kontakt
 
 Priezvisko:
 Meno:
 E-mail:
 Telefón:
 Mt:
 Funkcia:

prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
8359
Kontrolný kód:*
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na uloženie osobných údajov do databázy zákazníkov a súčasne vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v zmysle § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zadaním a odoslaním údajov prehlasujete, že máte viac, ako 16 rokov alebo disponujete súhlasom zákonného zástupcu. Oboznámte sa, ako spracúvame vaše osobné údaje.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP (ďalej len „VOP“)1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti
SOFTWORK, s.r.o., so sídlom: Divinka 47,013 31 Divina, IČO: 44502036, DIČ: 2022730611, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 50489/L (ďalej len „spoločnos
SOFTWORK, s.r.o.“ alebo len „SOFTWORK“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez
e-shop umiestnený na internetovej stránke www.softwork.sk2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných
bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti SOFTWORK umiestnený na internetovej stránke
www.softwork.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného SOFTWORK na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie
údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých
vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou
využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované SOFTWORK (zžavy, pravidelné
informovanie o zžavách a akciách v predajniach SOFTWORK).

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá
prejavila záujem nakupova tovar cez E-Shop a uzavrie s SOFTWORK kúpnu zmluvu ohžadom tovaru
ponúkaného cez na E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú
objednávku a doručila ju spoločnosti SOFTWORK. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny
orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej
objednávke ako osoba, ktorej má by objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v
objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje
kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru,
miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta
dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej
stránke www.softwork.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej
cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na
internetovej stránke www.softwork.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej
ponuky tovaru sa táto zmena nevzahuje.3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnos SOFTWORK dodá kupujúcemu objednaný
tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je
záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti
SOFTWORK.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateža
adresovaná spoločnosti SOFTWORK. Objednávku možno uskutočni najmä vyplnením objednávkového
formuláru na internetovej stránke www.softwork.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,
ktoré sú neoddelitežnou súčasou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpi od zmluvy,
udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so
zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti SOFTWORK, a v
prípade, ak objednávatež uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevzia tovar, že tak robí iba s
jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosami v týchto VOP,
vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany SOFTWORK,
márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné
vyhlásenie spoločnosti SOFTWORK adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnos SOFTWORK potvrdzuje, že
návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnos okamihom
doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie
alebo nečinnos spoločnosti SOFTWORK neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnos SOFTWORK je oprávnená odmietnu
návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnos,
teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok
SOFTWORK doda kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste
dodania v dohodnutom čase prevzia a zaplati zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákožvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a
je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti SOFTWORK. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej
zmluvy nie je spoločnos SOFTWORK povinná prija.4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení
objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany SOFTWORK. Kúpna cena je konečná a
je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu SOFTWORK do miesta dodania,
ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podža spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si
kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaž pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplati kúpnu cenu spoločnosti SOFTWORK a to
jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybra si pri objednávaní
tovaru:

platba na účet spoločnosti SOFTWORK pred dodaním tovaru,
dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,
platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,
platba kuriérovi pri prevzatí tovaru

4.5. Záväzok kupujúceho zaplati kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet
spoločnosti SOFTWORK uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo
Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti SOFTWORK sa kupujúci zaväzuje uvies správny
variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia
nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradi pripísanú platbu k jeho
objednávke.5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnos SOFTWORK povinná doda kupujúcemu tovar je uvedená v
potvrdení objednávky. Pokiaž nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnos
SOFTWORK doda tovar kupujúcemu v najneskôr lehote 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné
dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká
dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti SOFTWORK začína dodacia lehota
plynú od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti SOFTWORK za podmienky, že kupujúci pri platení
uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína
dodacia lehota plynú až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnos
SOFTWORK ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybra v procese objednávania tovaru
po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

Poštová preprava 2-5 dní („na dobierku“),
Preprava kuriérom do 2 dní,
Osobný odber – individuálne po dohode

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je
vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti SOFTWORK doda tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu
alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne
potvrdi v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží
kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok spoločnosti SOFTWORK doda tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnos
SOFTWORK bola pripravená odovzda tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom
umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane
spoločnosti SOFTWORK.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti SOFTWORK spä, je
spoločnos SOFTWORK oprávnená odstúpi od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadova náhradu nákladov
na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.9. ZODPOVEDNOS ZA VADY

9.1. Spoločnos SOFTWORK zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a
začína plynú dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri použitom tovare kupujúci súhlasí so skrátenou
záručnou dobou - 12 mesiacov. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii
tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý nájdete na úvodnej strane E-shopu.10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaž nebolo objednávatežovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna
zmluva), môže objednávatež objednávku odvola prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.
V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola
zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podža tohto bodu 10.1. spoločnos SOFTWORK vráti
objednávatežovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet
objednávateža, pokiaž sa s objednávatežom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteža pri podomovom predaji a
zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebitežom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpi od
kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

10.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uvies Vaše meno, e-mail, číslo
objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázatežnos odvolania
objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp.
odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.

10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené
spoločnosti SOFTWORK. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnos SOFTWORK povinná:

prevzia tovar spä od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zasla tovar na adresu: SOFTWORK,
s.r.o., Divinka 47, 013 31 Divina. Odporúčame Vám tovar zasla ako balík doporučenou zásielkou.
Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša
kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu
ústrižku od doručovateža.
vráti kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za
tovar.

10.7. SOFTWORK si vyhradzuje právo zadrža vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V
prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnos SOFTWORK vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o
náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohžadávka spoločnosti SOFTWORK na náhradu škody zanikne
započítaním oproti pohžadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po
znížení o náhradu škody vráti SOFTWORK kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaž sa s
kupujúcim nedohodneme inak.1

10.8. Spoločnos SOFTWORK je oprávnená odstúpi od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

ak pri platbe na účet spoločnosti SOFTWORK kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od
potvrdenia objednávky,
ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú
dôvody na strane spoločnosti SOFTWORK,
ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti SOFTWORK, ktoré možno od nej požadova, nie je
spoločnos SOFTWORK schopná doda tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába
alebo nedodáva a nie je v možnostiach SOFTWORK inak ho zaobstara,
ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnos SOFTWORK tovar nakupuje.

10.9. Odstúpenie SOFTWORK od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že
pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti
SOFTWORK kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaž
sa kupujúcim nedohodne inak.

10.10. Odstúpenie SOFTWORK od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti SOFTWORK na náhradu škody
spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru
kupujúcemu.

10.11. Akékožvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnos SOFTWORK oprávnená uspokoji z peňažných
prostriedkov zaplatených kupujúcim a vráti mu sumu zníženú o svoje nároky.11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop SOFTWORK je podmienené potvrdením súhlasu objednávateža s
týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateža v zmysle definície uvedenej v §4
ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. SOFTWORK spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateža (kupujúceho), resp. oprávnenej
osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy;
Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru.
SOFTWORK zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely,
najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. SOFTWORK spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko,
bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. V prípade, ak objednávatež pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so
zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií SOFTWORK, bude mu ich SOFTWORK zasiela na
emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania
aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykožvek požiada elektronickou poštou na adrese
kontakt.eshop[zavináč]SOFTWORK.sk.

11.5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a
profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme
tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a
pod.). Dávame Vám však do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe),
ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby, poskytujeme subjektom, ktoré prevádzkujú webové
portály heureka.sk, najnakup.sk, a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v
rôznych obchodoch a E-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej
spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez nᚠE-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa
realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže ale nemusí zasla
krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplni. Vaše hodnotenie sa následne prejaví
v hodnotení nášho E-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky
súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že
všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s
osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na
zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku.
Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
§ 71 ods. 2 pism. b).
Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred
zaplateného tovaru,
Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail)
so súhlasom adresáta.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnos dňom 1.5.2013.

12.2. Akékožvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnos dňom ich zverejnenia na internetovej stránke
www.softwork.sk.

12.3. Právne vzahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadi ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom
objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednos pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednos pred
dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akékožvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo
nevykonatežným, nie je tým dotknutá platnos, účinnos a/alebo vykonatežnos ostatných ustanovení
týchto VOP, pokiaž to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého
ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení
kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonatežné, nahradi dotknuté
ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plni
účel pôvodného ustanovenia.

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrova

   * Položka  - ktorá musí by vyplnená.Nákupný košík
Nákupný košík

Vᚠnákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Kontaktné údaje

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

SOFTWORK, s.ro.
Bratislavská 425/31
010 01 Žilina
Volajte:
Informácie, objednávky
tel0910 306 806
Píšte:
Informácie, objednávky
esoftwork@softwork.sk


Aktualizácia
Posledná aktualizácia 13.09.2021.
Novinky

Zažehžovacia zváráčka na plasty 60W + pr

Zažehžovacia zváráčka na plasty 60W + príslušenstvo Zažehžovacia zváračka 60W - na zváranie ...

90.00 EUR s DPH

Zažehžovacia zváráčka na plasty 100W s r

Zažehžovacia zváráčka na plasty 100W s reguláciou + príslušenstvo Inovatívna zváračka na plasty. Určené na...

180.00 EUR s DPH

Zváračka plastov AT-3500 + 1kg plastov +

Zváračka plastov AT-3500 + 1kg plastov + nástavce + kufrík Výhody: - solídny a ergonomický dizajn, ...

144.00 EUR s DPH

Generátor ozónu 7g/h

Generátor ozónu 7g/h Napájanie: 230V, Výkon: 120W, produkcia ...

222.00 EUR s DPH

Zvárací set DSH-A 1080W

Zvárací set DSH-A 1080W 1080w priemyselná elektrická horkovzdušn...

120.00 EUR s DPH

Zobrazi všetky akcie >>
*
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  
Ok

VÍTA VÁS ASISTENT VYHźADÁVANIA
x